Νέον αναβάτη μοτοσικλέτας

Θα πρέπει να εκτελείτε τρελή ακροβατικά καθώς οδηγείτε μέσα από τον κόσμο των ατελείωτων δρόμων. Μπορείτε να απολαύσετε ατελείωτα επίπεδα ή να παίξετε 40 ξεχωριστά επίπεδα.