Η αποστολή των ζόμπι 2

Η αποστολή του Zombie συνεχίζεται με νέα επίπεδα. Πρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ανθρωπότητα και τους ομήρους διάσωσης από τις περιοχές όπου συλλήφθηκαν από ζόμπι. Προσέξτε τις παγίδες που προετοιμάζονται από τα έξυπνα ζόμπι. Πρέπει να συνεργαστείτε με τον φίλο σας για να λύσετε τα αινίγματα και να εξαλείψετε τον εχθρό. Αν υπερβείτε 16 επίπεδα, θα ολοκληρώσετε την αποστολή με επιτυχία.