Το κεφάλι του ζόμπι

Βοηθήστε αυτά τα φτωχά ζόμπι, για να ανακτήσετε το κεφάλι τους, μετά από ένα άγριο πάρτι στο αποκριές νύχτα. Για να γίνει αυτό, καταστρέψτε τα μπλοκ, αποφύγετε τα εμπόδια, χρησιμοποιήστε το δυναμίτη και κάντε τα κεφάλια να στρέφονται προς τα αντίστοιχα σώματα τους. Θα μπορείτε να συλλέξετε όλα τα αστέρια σε κάθε επίπεδο;