Απόκριες φούσκα

Ας σκάσουμε τις φυσαλίδες! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές φυσαλίδες για να αυξήσετε το σκορ σας και να καθαρίσετε την οθόνη.