Πάλη των Ζόμπι

Αγγίξτε οπουδήποτε για αυτόματη λήψη. Πυροβολήστε τα κέρματα για να πάρετε τα χρήματα.