Αποκριτής Τοξότης

Ο στόχος σας είναι να καταστρέψετε όλα τα στοιχεία του Halloween με το τόξο και τα βέλη.