Η περιπέτεια του χοίρου κουμπαρά

Χοιριδίων είναι εκεί για να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε τα κέρματα σας. Θα πρέπει να φέρει τα νομίσματά σας στο μικρό γουρούνι για να ολοκληρώσετε το επίπεδο και να προσπαθήσει να συλλέξει όλα τα αστέρια.