Πλήγμα Αφή Τρέξιμο

Θα πρέπει να επικεντρωθεί όλη την ώρα, επειδή είναι απρόβλεπτη.