Το άλμα του γράφουνε

Θα πρέπει να πάμε και πιο ψηλά άλματα σε πλατφόρμες. Τζίφρα σας είναι έτοιμο να φτάσει τον ουρανό!