Σωρεύτης Σούπερ Κολλώδης

Θα πρέπει να επικολλήσετε τα αντικείμενα μεταξύ τους και να μην τους αφήσουμε να πέσει.