Τη Φωλιά

Πρέπει να βοηθήσετε τα πουλιά να φτάσουν στη φωλιά. Αγγίξτε τα στοιχεία όσο το δυνατόν λιγότερο.