Συσκευάστε τα κουτιά

Πρέπει να συσκευάσετε κιβώτια και πέτρες για 3 δευτερόλεπτα. Θα ξεπεράσεις όλα τα επίπεδα;