Φλάμμυ

Πρέπει να βοηθήσετε τον Φλάμμυ να ξεφύγει από το ηφαίστειο. Όσο περισσότερα πετράδια συλλέγετε, τόσο περισσότερη ενέργεια πρέπει να ξεπεράσετε τυχαία εμπόδια. Η επίτευξη του καλύτερου σκορ θα είναι μια πρόκληση, η δυσκολία θα αυξηθεί με την αύξηση των αποτελεσμάτων σας.