Δίδυμο

Αγγίξτε την οθόνη για να ανεβείτε και να περάσετε εμπόδια χωρίς να τα αγγίξετε. Διατηρήστε την ισορροπία σας στην περιστροφή των δύο σημείων και περιμένετε τον καλύτερο χρόνο για να περάσετε ανάμεσα στα εμπόδια.