Δάσκαλος Μπάσκετ

Μπορείτε να ξεκινήσετε ως νεοσύλλεκτος, αλλά όσο περισσότερο προχωράτε στο παιχνίδι, να γίνει πιο δύσκολο επίπεδα.