Μπάρμπι τροπικό στην πόλη

η τροπική τάση παίρνει το καλοκαίρι με έντονα prints που σας κάνουν να νιώσετε σαν σειρήνα σε ένα νησί.