Αδάμ και Εύα 3

Ο Αδάμ ξανασκεφτεί για να συναντήσει την Εύα για τρίτη φορά.