Η επιτάχυνση μαϊμού Τζο

Θα πρέπει να οδηγήσει Τζο προς την πόρτα εξόδου του κάθε επιπέδου.