Γεωμετρία διακεκομμένη του κόσμου νέον 2

Αυτό είναι το δεύτερο μέρος με μια νέα περιπέτεια. Νέα επίπεδα, νέα μουσική, νέα τέρατα, νέα τα πάντα. Επιλέξτε τα αστέρια και να ξεκλειδώσετε νέους χαρακτήρες για να κάνουν τις καλύτερες βαθμολογίες.