Η διαφυγή της ζελατίνης

Hello! Θα πρέπει να βοηθήσει ζελατίνη, να ξεφύγει σε κάθε επίπεδο.