Η περιπέτεια του Yeti

Θα πρέπει να βοηθήσει το Yeti στην περιπέτειά σας. Θα πρέπει να συλλέγουν το καθένα αντικείμενα επίπεδο, όπως κλειδιά και μπαούλα θησαυρού.