Τρία Πάντα

Να βοηθήσει αυτά τα τρία pandas για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, διασχίζοντας την επικίνδυνη ζούγκλα και Αβορίγινες.