Ήρωες των μύθων

Θα πρέπει να αναπτύξετε στρατό σας, επιλέξτε το Θεό σου και να παλέψουν! Ο θρυλικός ήρωες θα σας βοηθήσει να υπερασπιστεί τον εαυτό σας από τους εχθρούς από έναν άλλο κόσμο!