Mahjong Insekter

Målet er at fjerne alle blokke fra brættet. Kun par af frie blokke. En blok er frit, når mindst to tilgrænsende dele være tom.