Instalatér

Musíte spojit kousky potrubí tak, aby mohla protékat voda. Zkontrolujte, zda jsou všechny šipky správným směrem. Můžete dosáhnout úrovně 30?