Posuvné mapy Evropy

Vyberte si snadný režim nebo režim výzev a hrajte. Pokuste se dokončit celou mapu s co nejmenším možným počtem chyb.