Mahjong Hmyz

Cílem je odstranit všechny bloky z hrací plochy. Pouze párů volných bloků. Blok je zdarma, pokud alespoň dvě přilehlé části jsou prázdné.