Oblékat se soupeři v boji módy

Nyní si mohou napadnout jiné hráče v boji šaty úžasné.