Zuřivost bojových tanků

Musíte zničit co nejvíce bojových tanků.