Parkovací Zuřivost 1

Měli byste se snažit, abyste nic nezasáhli, nebo budete platit za opravu.