Brickz

Budete muset přejet prstem nebo pomocí myši jako vodítko řetězu objektů stále rostoucích a zlomit Brickz. Pokuste se rozbít co nejvíce cihel. Velmi jednoduché hrát, ale velmi obtížné dosáhnout vysoké skóre.