SpongeBob Pizza Toss

Skákejte a stříkejte na nekonečné cestě pouští, vyhýbejte se překážkám, létání a zasažení cílů! Neuvěřitelně zábavná hra!