Hnízdo

Musíte pomoci ptákům dostat se do hnízda. Dotýkejte se prvků co nejméně.