Correspondència de fruites

Cada vegada que hagis anotat suficients punts, passaràs al següent nivell i s'afegiran nous elements al camp.