Gemmes del bosc

Per començar has de prémer el botó esquerre del ratolí, a continuació moure el punter del ratolí sobre 3 o més gemmes idèntiques veïnes (horitzontal, vertical o diagonal).