Coincidència de fruites úniques

Has de moure les fruites amb la finalitat d'obtenir una línia o columna de tres peces iguals. A menys moviments, més puntuació.