Soldats del Rei 4

Atenció soldat! Aquesta és la següent missió per a tu. Usa les teves diferents armes per eliminar els enemics amb els menys trets possibles. Alguns dels teus enemics poden saltar i altres estan darrere les parets així que apunta amb compte.