Tanc contra rajoles

Projectil rosa per les rajoles rosades. Projectil blau per rajoles blaves.