Vaquer contra Marcians

Has d'ajudar el vaquer a disparar a tots els marcians. Has de ser prudent, gastar el mínim de bales que puguis i utilitzar l'entorn al teu favor.