Moana nova a Disney Town

Moana ha decidit abandonar la seva paradisíaca illa. Ella té l'habitació feta un desastre a causa de tot el desembalatge i ara no pot trobar el seu collaret màgic.