Què posar-se: Edició d'Hivern

És un nou dia i hi ha una pregunta en boca de tots: quina roba vestir avui?