Invasors de l'Espai Flash

Bombardeja totes les naus enemigues i porta la victòria a la teva flota! Endevina la posició dels vaixells i destrueix-los!