Explosió d'Estrelles

Aneu a prendre el control d'una astronau petita i bàsica per a començar. Has de recollir gemmes per augmentar la teva puntuació.