Fúria d'Estacionament 2

Has d'estacionar cotxes nous a les places d'aparcament buides sense pegar colps a altres cotxes o obstacles.