Apiladora Súper Aterridora

En aquesta terrorífica versió de Halloween has apilar les figures espantoses una damunt de l'altra.