Vaques Zombies

Juga a aquesta boja versió del conegut joc clàssic amb 7 nivells de dificultat creixent. Cal arribar a la meta de puntuació per avançar al següent nivell.