Torre de caixes

Tens que apilar tant blocs com pugues per construir la torre més alta. Tan ordenadament com sigui possible o es reduirà la seva mida.