Targetes de memòria de deluxe de Pasqua

Fes clic per voltejar les cartes de Pasqua. Cal memoritzar la posició i unir parelles. Has de formar totes les parelles en el tauler per completar el nivell. Cada nivell és més difícil que l'anterior i tens temps limitat per completar-los. És hora per revisar la teva memòria ara ¿Fins a quin nivell pots jugar?