Mania d'ou de Pasqua

Fes coincidir 3 ous del mateix color. Si esborres tots els ous de vidre, la barra de temps s'omplirà. Pots estar entre les 10 millors puntuacions?