Doctora Supereròi

Avui és un dia molt atrafegat a la clínica. Cal seguir les instruccions perquè tots els teus pacients se sentin molt millor.